Przygotowanie deklaracji PIT 38 i PIT Z/G

40,00 zł
Brutto

Usługa sporządzenia deklaracji PIT 38 + PIT/ZG (bez tzw. danych wrażliwych).

Ilość

Otrzymasz zwrotnie:

– prawidłowo wypełniony PIT-38 wraz z załącznikami PIT Z/G w wersji elektronicznej oraz pdf ( bez tzw. danych wrażliwych),

– Twój statement(y) przeliczony(e) zgodnie z obowiązującymi przepisami z waluty obcej na PLN