Sporządzenie deklaracji PIT 38 + PIT Z/G :   40,-zł
Przeliczenie 1 statementu z USD / EUR / GBP na PLN z MT 4 / MT5 / cTrader :   20,-zł / statement
Przeliczenie 1 statementu z USD / EUR / GBP na PLN z innych platform - wycena indywidualna :   50,-zł / 1 Rh