Dostawcy

Brak dostawców

Marki

Brak marki

ZAMÓWIENIE

Do sporządzenia deklaracji PIT 38 + Z/G niezbędne będą:

- historie transakcji za ubiegły rok,
- zestawienie niewykorzystanych strat do 5-ciu lat wstecz,
- prowizje bankowe z tytułu przelewów do brokerów,

Zwrotnie otrzymasz:

- prawidłowo wypełniony PIT-38 + PIT Z/G (bez tzw. danych wrażliwych),
- statement/y przeliczone w PLN z obliczoną podstawą opodatkowania.

Abym mógł zrealizować zamówienie, włóż do koszyka odpowiednią ilość i rodzaj historii transakcji i/lub deklarację PIT 38 + Z/G
Następnie w końcowej fazie zamówienia, za pośrednictwem formularza prześlij ww. historie transakcji oraz pozostałe dokumenty.

Aktywne filtry